RES Foto

NP RES FOTO juli 2024

Het Nationaal Programma RES geeft twee keer per jaar, in juli en december, een zogenaamde ‘foto’ van de stand van zaken uit. Het is een landelijk beeld van waar de 30 RES-regio’s staan op weg naar 2030, met een vooruitblik naar de komende periode.